1 mars 2010

Martius...

Saxat ur "Den Gamla Svenska Bondepraktikan"
första utgåvan skrev på 1600-talet.

MARTIUS
Om S:t Bengts dag är våt, så bliver våren våt, är
han blåsande eller torr, så varder ock våren torr.  
Om det varder mycken dimma denna månaden,    
  betyder ett vätskaktigt år och stort regn;   så          
mycken dagg som faller i denna månaden, så       
mycken rimfrost vill komma efter Påska; om i      
höstmånaden sammanledes är Vårfrudag, den 25 
martii, rätt klar om morgonen och litet inpå da-     
gen, betyder ett gott år. Är klart väder på Palm-   
söndag, då får kornet god växt det året. Tordön   
i mars månad, betyder storm, god frukt, och örlig.
Då är gott både plöja och beskära sina träd. Uti   
denna månaden skall man sig ofta bada och två.    
Det är gott att bruka sött dricka, som är mjölk      
och annat sådant; vakta dig för kall drick. Gnid     
ofta dina tänder med salt. Då är gott äta rutefrö,    
salvia, neglikor och persilja, det är gott bruka        
åderlåtande. Den sig låter blod den 15, 17, 18,     
han skall brått dö. Den sig låter blod 10 dagen     
junii, han varde blind, låt inte blod på tummel-      
fingret. Om det frys Vårfrunatt, då fryser där-       
efter 40 nätter. Solen löper i Väduren. Då är gott  
att handla med herrar. Bondepraktika råder, att     
man skall så sin säd på samma dag, som Juledag   
föll det året. Ingen skall heller någon säd så tredje 
dag Påska, ty det värer intet korn efter. Så ärter     
3 dagar för nytändningen, så blomma de alla i        
sänder, probatum est."                                      
Så och skär i rättan tid,     
Bruka jorden med stor id, 
Så finner du välsignelse rik.

 
S:t Bengts dag= 21 mars
probatum est= latin: Det har prövats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar