1 maj 2010

Majus...

Saxat ur "Den Gamla Svenska Bondepraktikan"
första utgåvan skrevs på 1600-talet.

MAJUS
Philippi natt, de två för, och de två efter äro Luddi
nätter
, de kreatur då falla, leva intet länge. Helige   
Korsveckan kallas Trolöse Veckan, då får bonden 
ingen tunna utså av linfrö och hampfrö. S:t Erics     
dag
sås linfrö och hampfrö. N. B. Fredagen för       
Ericsmässodag eller fredagen näst efter, det tager    
gott lag. Urbani tid, det är den 25 maj, då bliver      
vin nog. Regnas i kråkenedanet, därefter kommer    
ogräs. Pingesdags regn är sällan gott. Sist i maj        
månad knoppas säden, om då fullkomnas knoppen,
det är ett gott tecken, betyder ock mycket ollon.     
Solen löper i Tvillingarne; då är gott att vandra,      
köpa, sälja, arbeta i eld, sätta barn till skola, låta   
leverådran, lungådran. Den sig låter blod på 7,      
15, 17, han dör det året. Höres tordön, tecknar     
hårt år. Bruka bad och varm mat, uti din drick,      
salvia, malört och ruta.                                          

Philippi, 1 maj enl Wikipedia
Luddi nätter blir då 29-30 april, Philippi natt 1 maj och 2-3 maj.
S:t Erics dag, 18 maj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar