1 juni 2010

Junius...

Saxat ur "Den Gamla Svenska Bondepraktikan"
första utgåvan skevs på 1600-talet.

JUNIUS      
Är vädret klart Helge Lekamens dag, det betyder     
ett gott år. N. B. Ingen skall föra ut sin gödning         
eller hävd i starbraket, ty där växer intet annat än       
ogräs efter. Ej heller torsdagen efter Helga Tre-       
faldighetssöndag
, ty det växer aldrig säd efter,        
den dagen kallas Helige Lekamens dag. Item ej        
eller föra ut sin gödsel efter Midsommardagen,         
som kallas alle Änglars dag, växer ock intet efter.     
Ju mer det regnar S:t Johannisdag, ju mindre            
hasselnötter varder det året. Som nötterna sig          
skicka och mogna, så plägnar och kornet sig gemen-
ligen skicka. Höres då tordön, det betecknar frukt-  
samt år och mycken sjukdom ibland allmogen. I       
denna månad vakta dig för mycken sömn. Om         
morgonen bruka laktuga med ättika och friskt          
vatten omätt, och om aftonen varm mjölk, bruka      
agrimonia och sedesåt, ät ruteblad, vakta dig för     
ost, fläsk och allt det stekt är. Solen löper i Kräf-     
tan. Den sig låter blod 9 dagen, han lever näp-         
peligt det året omkring, då gott skära och ikläda      
sig alla kläder. Det man då begynner bliver osta-      
digt.
                                                                        

Trefaldighetssöndag, första söndagen efter pingst (30 maj 2010)
Torsdagen efter Helga Trefaldighetssöndag 3 juni 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar