1 september 2010

September...

Saxat ur "Den Gamla Svenska Bondepraktikan"
första utgåvan skrevs på 1600-talet.

SEPTEMBER
Tag ett ekäpple S:t Michaelis dag, haver det flu-
gor i sig, då betyder det ett medelmåttigt år. Är      
däruti maskar, betyder det gott år; men är där        
intet uti, så betyder det visst helsot. Äro ekäpplena
mogna och tillika tomma, betyder mycken köld;     
men äro de innan fruktige, så betyder en våt som-  
mar. Äro de magra, då bliver hett visserlig. S:t       
Michaelis natt tag upp dina hästar, om du eljest      
vill de skola vara släta om vintren. Fyra äro de       
himmerdagar, den 18, 19, 20, 21, höres tordön,    
det tecknar fruktsamt år och stor herredöd. Då är  
gott att åderlåta, förutan på den 18 och 19; den     
sig då låter åder, han komma i fara. Bruka får-       
och getmjölk, ät färsk ost, drick must, bruka örter  
och frukt, stänk bröd med salt och ät, men akta      
dig för varma bad. Solen löper i Vikten, är gott      
att vandra, skära hår av, göra bröllop, kläda sig     
i nya kläder, så och plantera.                                 

Ekäpple, (galläpple) http://en.wikipedia.org
S:t Michaelis dag, 29 september

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar