1 december 2010

December...

Saxat ur "Den Gamla Svenska Bondepraktikan"
första utgåvan skrevs på 1600-talet.

 DECEMBER
Om Juledag i nyet månd komma, få vi ett gott år   
oss till fromma. Ju närmare nytändning, ju bättre    
år; ju närmare nytändning kommer Adventet, ju     
värre det går. De träd, som huggas i denna månad, 
ruttna icke, ej heller varde de maskätne. Vakta dig
för kall drick, du må ock taga läkedom. Håll ditt   
liv och höst varmt, låt dig ej åderslå, bruka örter   
som styrka hjärtat. Solen löper i Stenbocken. Då   
är gott att vandra, kläda sig i nya kläder, avvänja   
barn.                                                                   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar