24 december 2010

om juleafton...

Saxat ur "Den Gamla Svenska Bondepraktikan"
första utgåvan skrevs på 1600-talet.

Är Juleafton och Julenatt klara,
Förutan regn och väder, så tag vara,
Det året bliver nog korn och vin,
Så får var nog till födan sin;
Men bliver det väder och regn,
Betyder det litet korn och vin i var äng,
Kommer väder av östan hit,
Då dör kved och djur i denna tid,
Men kommer det oss från västan,
Bliver sjukdom kungars och furstars gäst,
Dödens skall taga många av dem också,
Som borttager alla både stora som små.
Kommer väder från nordan, så gläd dig,
Ty härefter följer ett gott år visserlig.
Men om det kommer av sunnan därnäst,
Det betyder dagelig sjukdom visst.
En riktigt
God Jul
önskar jag er alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar